หน้าหลัก > งานรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย

 บริการงานรักษาความปลอดภัย

     พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกอัตรา ที่  HR Pro จัดส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างนั้น เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งได้รับอนุญาต ตรงตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 โดยต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผ่านการอบรมตาม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” จำนวน 40 ชั่วโมง ในระยะเวลา 4 วัน ทั้งนี้แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ มีการตรวจประวัติอาชญากรรม, ตรวจสารเสพติด ตลอดจนการคัดกรองที่เข้มงวด หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ในระหว่างปฏิบัติงาน จะมีการอบรม และฝึกทบทวนหลักการทำงานอยู่เสมอ ทำให้พนักงานของ  HR Pro มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยปัจจุบัน ได้ให้บริการในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม, โรงแรม, อาคารสำนักงาน, อาคารที่พักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้าและ Shopping Mall ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่


 

เราพร้อม มุ่งมั่นพัฒนา รปภ. เพื่อให้บริการลูกค้าในทุกๆธุรกิจ

     ปัจจุบัน HR Pro ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ อาคารที่พักอาศัย,คอนโด,โรงแรม, Community Mall, โรงไฟฟ้า, โรงงานอุสาหกรรม, โรงเรียนนานาชาติ ตลอดจนศูนย์ประชุม ทั้งนี้ ทำให้ทีมงานปฏิบัติการ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะหน้างานที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ถึงแม้จะมีความยากอยู่บ้าง แต่ทีมงานทุกคนก็มุ่งมั่นและคิดเสมอว่า เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ ในวันนี้ HR Pro มีความพร้อมในทุกๆด้านที่จะพัฒนาคุณภาพ รปภ.เพื่อให้บริการลูกค้าที่มีความหลากหลาย และขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

 เจ้าหน้าที่ Doorman

     นอกจาก HR Pro จะให้บริการ ด้านงานรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังให้บริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย แบบ Doorman บริเวณ หน้าประตูอาคาร คอยเปิด-ปิดประตู อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการจอดรถ ซึ่งทางบริษัทให้การฝึกฝนด้านการปฏิบัติงาน แก่พนักงานมาเป็นอย่างดี โดยเน้นในเรื่องการใส่ใจบริการและการทำงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกหลักปฏิบัติเป็นสำคัญ
 


พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกอัตราที่ HR Pro จัดส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างนั้น

เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งได้รับอนุญาต ตรงตามมาตรฐานพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  โทรศัพท์ 02-284-2492-99   


 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.